Pohovory, talentové skúšky 2020/2021

Termíny pohovorov a talentových skúšok 2020/2021: v sídle školy na Ružovej ul. 1637 v Žiline 2.9.2020 10.00-12.00h a 4.9.2020 14.00-17.00h.

Termíny konzultácií, zápisov:

v EP na ZŠ Limbová – 3. a 4.9.2020 14.00-16.30h,

v ZŠ Lichardova – 3. a 4.9.2020 14.00-16.30h,

v ZŠ Jarná – 3.9. a 7.9.2020 14.00-16.30h,

v ZŠ V.Javorku – 7.9.2020 14.00-16.30h.

Nájdete nás poväčšine pred hlavnými vchodmi škôl.

Budeme sa tešiť na všetkých záujemcov o umenie – tanečné, výtvarné, hudobné, či literárno-dramatické. 🙂

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Pohovory, talentové skúšky 2020/2021

Voľné pracovné miesta

V ponuke práce na tejto stránke sme zverejnili voľné pracovné miesto pre učiteľa hry na husliach a pre upratovačku. Viac v sekcii ponuka práce.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Voľné pracovné miesta

Manuál opatrení pre školy

Práve sme na našom fb: facebook.com/szus.ruzova/ zverejnili Manuál opatrení pre školy od 2.9.2020.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Manuál opatrení pre školy

Spustenie aj skupinových odborov :), hurá!

Od stredy 10.6.2020 je možné otvoriť v ZUŠ aj skupinové odbory – tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Momentálne čakáme na usmernenia a zmeny súvisiace s MŠ a ZŠ od pondelka 15.6. Budeme Vás informovať.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Spustenie aj skupinových odborov :), hurá!

Letné tábory pre deti :)

Denný tábor „keramický“ v SZUŠ Ružová 1637, Žilina v termíne 6.7.-10.7.2020 (posledné voľné miesta), pobytový tábor v Zákopčí, okr. Čadca v termíne 15.8.-22.8.2020. Bližšie informácie a prihlášky získate na zilina@umeleckaskola.sk

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy | Komentáre vypnuté na Letné tábory pre deti :)

Spustenie individuálneho vyučovania v ZUŠ od 1.6.2020

V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva povoľuje ministerstvo školstva prezenčnú výučbu individuálnych hodín s jedným žiakom na základných umeleckých školách od 1.6.2020.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Spustenie individuálneho vyučovania v ZUŠ od 1.6.2020

…vyučovanie

Vyučovanie prebieha i naďalej dištančnou formou v každom odbore.

Do pozornosti dávame novú webstránku školy: szusruzova/edupage.org

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na …vyučovanie

Prijímacie skúšky pre šk. r. 2020/2021

Prihlášku je možné zaslať elektronicky alebo poštou od 30.4.2020, momentálne je dostupná na https://szusruzova.edupage.org/register/ a je aj tu prihláškaSZUŠ. Súčasťou prihlášky je aj čestné vyhlásenie k zberu údajov. Každého záujemcu na základe vyplnenej prihlášky budeme kontaktovať a inštruovať. Talentové skúšky by následne mali prebehnúť v termínoch 2.9.-4.9.2020, čas ešte upresníme neskôr. Budeme sa tešiť na všetkých nových záujemcov!

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Prijímacie skúšky pre šk. r. 2020/2021

Vyhodnotenie internej súťaže „Tvoríme spolu ďalej“

Ďakujeme deťom, že sa zapojili a ich rodičom, že pomohli najmä menším deťom s technickou stránkou dielok, ktoré bolo treba nafotiť, natočiť a poslať k nám.Do výtvarnej časti súťaže sa zapojilo 28 detí, do tanečnej časti 6 detí a do hudobnej 11. Všetky diela, ktoré ste nám poslali, stáli zato, boli nápadité, zaujímavé a s vypovedajúcou hodnotou. Všetky nás veľmi veľmi potešili a preto sme sa rozhodli k nasledovnému vyhodnoteniu… 🙂

Výtvarný odbor:
Najmladší žiaci
Ocenenie v kat. Využitie tradičných techník
– Ema Urbanová
Ocenenie v kat. Maľované kraslice
– Diana Seidlová
Ocenenie v kat. Kraslica ako šperk
– Helena Kukučíková
Ocenenie v kat. Pestrofarebné kraslice
– Filip Jandík
– Alica Veliká
Ocenenie v kat. Kolekcia kraslíc
– Ester Klopštock
– Melánia Podhradská

Mladší žiaci
Ocenenie v kat. Využitie tradičných techník
– Anna Kukučíková
Ocenenie v kat. Maľované kraslice
– Lili Blahútová
– Tamara Ducková
Ocenenie v kat. Kraslica ako šperk
– Sára Zimenová
– Kamila Kajabová
Ocenenie v kat. Netradičné kraslice
– Agáta Holišová
– Matej Štetiar
– Anna Vržďaková
– Radovan Zoričák
Ocenenie v kat. Pestrofarebné kraslice
– Samuel Dzirbík
– Nela Kolenčiaková
– Peter Markovič
– Filip Ploštica
Ocenenie v kat. Kolekcia kraslíc
– Mária Hrnčiarová
– Amália Podhradská
Ocenenie v kat. Celkový aranžmán
– Adrián Becík
– Lucia Dávidiková
– Sofia Ledvényi

Starší žiaci
Ocenenie v kat. Využitie tradičných techník
– Markus Ali Mjartan
Ocenenie v kat. Kraslica ako šperk
– Patrícia Chobotová
Ocenenie v kat. Netradičné kraslice
– Jakub Novák

Špeciálnu cenu verejnosti získava Anička Vržďaková :).

Tanečný odbor:
1.ročník, 1.časť:
2x 1.miesto 🙂 – Sárka Zimenová a Evka Kodajová
3.ročník, 1.časť:
2x 1.miesto 🙂 – Anička Dragúňová a Terka Laščiaková
1.ročník, 2.časť:
2x 1.miesto :): – Alicka Grófová a Betka Nováková

Hudobný odbor:

Klavír:
Nelka Šimanská- zlaté pásmo
Mia Kučerová- zlaté pásmo
Timejka Plošticová- zlaté pásmo
Sandra Plošticová- zlaté pásmo
Betka Nováková-zlaté pásmo
Tomáš Vandlik- zlaté pásmo
Karin Jaššová- strieborné pásmo
Laura Balažova- strieborné pásmo

Spev:
Lenka Matisikova- zlaté pásmo
Anička Kukučínová- zlaté pásmo
Lucka Dávidikova- zlaté pásmo

Laureáti (tí čo najviac zaujali porotu):
Nelka Šimanská- klavír
Lenka Matisiková- spev

Všetkým účastníkom zo srdiečka gratulujeme a ďakujeme za ich krásne diela a výkony.

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy | Komentáre vypnuté na Vyhodnotenie internej súťaže „Tvoríme spolu ďalej“

Informácie k prijímacím pohovorom pre šk. rok 2020/21

Súkromná základná umelecká škola, Ružová 1637, Žilina s EP na ZŠ Limbová

  PODPORTE VÝNIMOČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA!  

Naša základná umelecká škola má sídlo na Ružovej ul.1637 v Žiline a jedno elokované pracovisko na ZŠ Limbová. Výučba jednotlivých odborov prebieha v poobednom čase.

POHOVORY  pre šk. rok 2020/2021:

Prebehnú vzhľadom na aktuálnu situáciu najneskôr do 2 týždňov od odvolania prerušenia vyučovania. Na ZŠ Limbová bude špeciálne kolo pohovorov o termíne ktorého budeme informovať prostredníctvom plagátov, infoletákov, nástenky SZUŠ vo vestibule ZŠ Limbová.

Informácie budú zverejnené aj na webstránkach SZUŠ: zilina.umeleckaskola.sk, szusruzova.edupage.org, ako aj na Fb profile: szus.ruzova

Ďalšie informácie poskytneme aj na: zilina@umeleckaskola.sk, 0915 742 478

Ponuka pre deti, mládež i dospelých:

  • Tanečný odbor (TO) – tanečná príprava, kreatívny, klasický, džezový, ľudový tanec, moderný tanec, disko, súčasný tanec, tance národov, moderná gymnastika,…
  • Výtvarný odbor (VO) – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie, ľudové umelecké remeslá vrátane keramiky, výroba rekvizít a kulís,…
  • Literárno-dramatický odbor (LDO) – dramatická a pohybová príprava, prednes, štúdium rolí, práca v skupine, pohybové divadlo,…
  • Hudobný odbor (HO) – zameranie spev, hlasová výchova, hra na keyboarde/klavíri, hra na zobcovej flaute, hra na husliach a na gitare
  • Iné – spolupráca so seniormi a zrakovo postihnutými deťmi, tvorba multiodborových projektov a ich prezentácia, súborová práca, návšteva výstav a predstavení, účasť na workshopoch s profesionálmi, vysvedčenia MŠ SR, účasť žiakov na školských, mimoškolských akciách a tiež na súťažiach, pre deti s výučbou mimo EP Limbová vieme pomôcť aj so sprevádzaním Vašich detí do/z umeleckej školy za symbolický príspevok,… Školný poplatok (v závislosti od ročníkov a odborov): 10,90-16,00 eur/mes.
Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Informácie k prijímacím pohovorom pre šk. rok 2020/21