Ponuka práce

Učiteľ/ka ZUŠ

Miesto výkonu práce: Ružová 1637, Žilina a elok.prac. Limbová 30, Žilina

Termín nástupu: 1.9.2020

Termín ukončenia výberového konania: 31.8.2020

Rozsah úväzku: cca 2-8h týždenne

Požiadavky na uchádzača: znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy

Vzdelanie: splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy, samostatný/začínajúci učiteľ, hudobný odbor – zamerania hra na husliach a na klavíri, pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, motivačný list, súhlas na spracovanie osobných údajov, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o bezúhonnosti /pri nástupe do zamestnania/

Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, pozitívny vzťah k práci s deťmi, zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností, flexibilita, mzda podľa platových taríf od 40,-eur brutto mesačne (v závislosti od počtu hodín a pracovnoprávneho vzťahu)

Kontaktné informácie: Súkromná ZUŠ, Ružová 1637, 01001 Žilina, zilina@umeleckaskola.sk, kontaktná osoba: Petra Nováková, petra.novakova@umeleckaskola.sk, 0915742478

Upratovačka

Miesto výkonu práce: Ružová 1637, Žilina

Termín nástupu: 1.9.2020

Termín ukončenia výberového konania: 31.8.2020

Rozsah úväzku: cca 10h týždenne (2h denne)

Vzdelanie: stredoškolské, dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru (vhodné ako brigáda)

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, súhlas na spracovanie osobných údajov, výpis z registra trestov, doklad o zdravotnej spôsobilosti

Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností, flexibilita, mzda od 120,-eur brutto mesačne (v závislosti od počtu odpracovaných hodín v mesiaci)

Kontaktné informácie: Súkromná ZUŠ, Ružová 1637, 01001 Žilina, zilina@umeleckaskola.sk, kontaktná osoba: Petra Nováková, petra.novakova@umeleckaskola.sk, 0915742478

Komentáre sú uzavreté.