Ponuka práce

Upratovačka

Cca 6h/týždeň vo večerných hodinách

Termín nástupu: od 1.9.2017 na dobu určitú

Základné požiadavky: stredoškolské vzdelanie, prípadne študent strednej/vysokej školy, zodpovedný prístup k práci

Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie doklady až pred podpísaním pracovnej zmluvy. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 28.8.2017 na adresu: petra.novakova@umeleckaskola.sk

Učiteľ hudobného odboru

23h/týždenne v popoludňajších hodinách, úväzok: 100%

Predpokladaný termín nástupu: od 1.9.2017 na dobu neurčitú

Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie doklady až pred podpísaním pracovnej zmluvy. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.3.2017 na adresu: petra.novakova@umeleckaskola.sk

Korepetítor

3 – 15h/týždenne (dohodou) v popoludňajších hodinách

Predpokladaný termín nástupu: 9.1.2017

Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31.12. 2016 na adresu: zilina@umeleckaskola.sk

Komentáre sú uzavreté.