Pedagógovia

Pedagógovia SZUŠ Ružová 1637, 010 01 Žilina v šk. roku 2017/2018:

Tanečný odbor:

  • Mgr. art. Renáta Obertová
  • Ing. Petra Nováková, PhD.

Výtvarný odbor:

  • Mgr. art. Mária Poláčková – toho času na materskej dovolenke
  • Mgr. Katarína Schützová

Literárno-dramatický odbor:

  • Mgr. Adriána Škorvánková – toho času na materskej dovolenke
  • Mgr. art. Petra Štorcelová

Hudobný odbor:

  • Pavlína Pavlusíková

Komentáre sú uzavreté.