Pedagógovia

Pedagógovia SZUŠ Ružová 1637, 010 01 Žilina v šk. roku 2017/2018:

Tanečný odbor:

 • Mgr. art. Renáta Obertová
 • Ing. Petra Nováková, DiS. art., PhD.

Výtvarný odbor:

 • Mgr. art. Mária Poláčková – toho času na materskej dovolenke
 • Mgr. Katarína Schützová

Literárno-dramatický odbor:

 • Mgr. Adriána Škorvánková – toho času na materskej dovolenke
 • Mgr. art. Petra Štorcelová

Hudobný odbor:

 • Zuzana Halková, DiS. art.
 • Natália Zmrhalová
 • Timea Reichelová
 • Dominika Dorincová
 • Ján Belko

Komentáre sú uzavreté.