Úspech našej speváčky :)

Blahoželáme žiačke Lenke M. a jej pani učiteľke Zuzke za získanie zlatého pásma v kategórii 3B populárny a muzikálový spev súťaže Pinksong 2021 a za krásnu reprezentáciu našej školy aj počas dištančného vzdelávania… 🙂

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Úspech našej speváčky :)

Plagát ku prijímacím pohovorom pre šk. rok 2021/2022

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Plagát ku prijímacím pohovorom pre šk. rok 2021/2022

Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022

Naša základná umelecká škola má sídlo na Ružovej ul.1637 v Žiline, jedno elokované pracovisko na ZŠ Limbová a najnovšie elokované pracovisko aj na ZŠ Lichardova. Výučba jednotlivých odborov prebieha v poobednom čase.

Prijímacie skúšky prebiehajú vzhľadom na aktuálnu situáciu elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky na szusruzova.edupage.org v časti „o škole“ alebo formou mailovej komnikácie cez zilina@umeleckaskola.sk. Všetkých záujemcov budeme následne kontaktovať.

Ponuka pre deti a mládež:

  • Tanečný odbor (TO) – tanečná príprava, kreatívny, klasický, džezový, ľudový tanec, moderný tanec, disko, súčasný tanec, tance národov, moderná gymnastika,…
  • Výtvarný odbor (VO) – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie, ľudové umelecké remeslá vrátane keramiky, výroba rekvizít a kulís,…
  • Literárno-dramatický odbor (LDO) – dramatická a pohybová príprava, prednes, štúdium rolí, práca v skupine, pohybové divadlo,…
  • Hudobný odbor (HO) – zameranie spev, hlasová výchova, hra na keyboarde/klavíri, hra na zobcovej flaute, hra na husliach a na gitare
  • Iné – spolupráca so seniormi a zrakovo postihnutými deťmi, tvorba multiodborových projektov a ich prezentácia, súborová práca, návšteva výstav a predstavení, účasť na workshopoch s profesionálmi, vysvedčenia MŠVVaŠ SR, účasť žiakov na školských, mimoškolských akciách a tiež na súťažiach, spolupráca s OZ Klub malých umelcov, príprava letných sústredení, či táborov, pre deti s výučbou mimo EP Lichardova a EP Limbová vieme pomôcť aj so sprevádzaním Vašich detí do/z umeleckej školy za symbolický príspevok,…
  • Školný poplatok (v závislosti od ročníkov a odborov): 10,90-16,00 eur/mes.

Kontakty:

zilina@umeleckaskola.sk, 0915 742 478

Fb profile: szus.ruzova

szusruzova.edupage.org, zilina.umeleckaskola.sk

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022

Tábory 2021

Predbežné termíny letných táborov (ak sa budú môcť konať):

6.-9.7.2021 denný tábor v SZUŠ Ružová – Zázračný svet keramiky 2.

14.-21.8.2021 pobytový tábor umelecký v hoteli Severka, v Zákopčí.

Bližšie informácie: petra.novakova@umeleckaskola.sk, 0915742478

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy | Komentáre vypnuté na Tábory 2021

Darujte nám 2% z daní

Aj tento rok sa naše občianske združenie Klub malých umelcov uchádza o 2% z Vašich daní. Budeme veľmi radi ak ho podporíte, čím podporíte vzdelávanie a výchovu detí, mládeže i dospelých v oblasti umenia, či už je to tanec, hudba, výtvarné alebo literárno-dramatické umenie. Vopred ďakujeme za Vašu dôveru a ďakujeme všetkým za príspevky. Veľmi si ich vážime. Viac informácií nájdete po kliknutí na baner 2% „Podporte naše aktivity“. Ďakujeme.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Darujte nám 2% z daní

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 5.2.2021

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ z 5.2.2021, je možné obnoviť prezenčne v ZUŠ individuálne vyučovanie v hudobnom odbore, okrem spevu a fláut, v našej škole z organizačných dôvodov najskôr od 9.2.2021. Prosíme rodičov žiakov, ktorých sa to týka, aby sa dohodli so svojimi učiteľmi nástrojov (klavír a gitara). Ostatné zamerania a skupinové odbory fungujú ďalej dištančne, resp. on-line. Ďakujeme za pochopenie.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 5.2.2021

Vianočné prianie

Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, nech je pre Vás nasledujúci rok rokom zdravia, radosti, spokojnosti a osobných naplnení.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Vianočné prianie

Vianočný pozdrav – výzva

Výzva pre všetkých našich žiakov i členov nášho OZ Klub malých umelcov: „Vianočný pozdrav“ – obdarujme sa navzájom slovom, tancom, hudbou, či výtvarným umením vo forme krátkeho videa, prezentácie, či obrázka v elektronickej podobe. Viac info u triednych učiteľov SZUŠ .

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy | Komentáre vypnuté na Vianočný pozdrav – výzva

Dištančné vzdelávanie vo všetkých odboroch SZUŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23.10.2020 sa s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania (s predpokladom do 27.11.2020) v ZUŠ vyučuje len dištančnou formou pre všetkých žiakov všetkých odborov. Výučba je v prevažnej miere zabezpečovaná on-line. Prosíme žiakov a rodičov, aby sa riadili pokynmi svojich triednych učiteľov. Ďakujeme za pochopenie.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Dištančné vzdelávanie vo všetkých odboroch SZUŠ

Zmena termínu jesenných prázdnin

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Zmena termínu jesenných prázdnin