Odbory

Tanečný odbor:

Prípravný stupeň (vek detí : 5-6r.):

 • dĺžka trvania: 2 roky
 • zameraný na pohybovú prípravu, pohyb v priestore, pohybové hry a rytmické cvičenia.

Základné štúdium I.stupeň – primárne umelecké vzdelávanie (vek detí od 7 rokov):

 • dĺžka trvania: 4 roky
 • obsahom hodín sú okrem pohybovej prípravy a pohybu v priestore, aj tanečné motívy s rozvojom hudobného cítenia. Neskôr je výučba zameriavaná na ľudový, kreatívny a klasický tanec.

Základné štúdium I.stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie (vek sa neurčuje):

 • dĺžka trvania: 4 roky
 • deti sa zdokonaľujú v ľudovom, klasickom tanci a v džezovom tanci.

V celom základnom štúdiu sa žiaci v rámci voliteľných predmetov majú možnosť venovať aj iným tanečným štýlom, napr. základom hip-hop, disco, športovému tancu, či tancom národov,…

Základné štúdium II.stupeň (vek žiakov: od 15r. a pre dospelých):

 • dĺžka trvania: 4 roky
 • klasický, ľudový, moderný, historický tanec, tance iných národov, kreatívny, džezový tanec (podľa zamerania)

Výtvarný odbor:

Prípravné štúdium (vek detí: 5-6r.):

 • dĺžka štúdia: 1 rok
 • hravé výtvarné činnosti sprostredkujúcich poznávanie výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálových využití v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním

Základné štúdium I. stupeň – primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (vek detí: 6-14r.):

 • dĺžka štúdia: 8 rokov
 • plošné vytváranie – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a vybrané state z dejín umenia, doplnené o rozširujúce disciplíny – textil, ľudové umelecké remeslá a techniky,… ďalej priestorové vytváranie – modelovanie a práca s materiálom, sochárstvo, keramika, tvorba šperku a odevu, inštalácia v priestore, …

Základné štúdium II. Stupeň – štúdium pre dospelých ( vek od 14 r.):

 • dĺžka trvania: 4 roky
 • výtvarná výchova zacielená ako intenzívna príprava na štúdium výtvarnej profesie a výtvarná výchova zacielená na individuálnu samostatnú tvorbu

Hudobný odbor:

Prípravné štúdium (vek od 6r.):

 • dĺžka štúdia: 1-2 roky
 • prípravná hudobná výchova a príprava ku hre na nástroj alebo prípravná hlasová výchova

Základné štúdium I.stupeň – primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie (vek od 7r.):

 • dĺžka štúdia: 8 rokov
 • zamerania: hra na keyboarde, hra na husliach, hra na gitare, hra na sopránovej zobcovej flaute a spev

Žiaci môžu pokračovať v štúdiu na II. Stupni základného štúdia, ktoré trvá 4 roky.

Literárno-dramatický odbor:

Prípravné štúdium (vek od 6r.):

 • dĺžka štúdia: 1 rok
 • prípravná dramatická výchova

Základné štúdium I.stupeň – primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie (vek od 7 r.):

 • dĺžka štúdia: 8 rokov
 • dramatické a slovesné oddelenie alebo bábkarske oddelenie – dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, technika vodenia bábok, práca v súbore

Žiaci môžu pokračovať v štúdiu na II. Stupni, ktoré trvá 4 roky a je užšie špecializované.

Komentáre sú uzavreté.