O nás

Žilinská pobočka SZUŠ vznikla v roku 2003 otvorením tanečného odboru. V roku 2006 zahájil svoju činnosť odbor výtvarný, o rok neskôr hudobný odbor a v roku 2009 aj literárno-dramatický odbor. K cieľom vyučovania všetkých odborov na našej umeleckej škole patrí rozvoj talentu detí a spoznávanie umenia. Umelecká činnosť rozvíja u detí zmysly a city, ktoré tvoria základ estetického vnímania sveta a harmonicky rozvíjajú osobnosť dieťaťa. Okrem radosti, ktorú žiaci majú z pekného výsledku, sa tešia aj z vlastných pokrokov. Začínajú s jednoduchou prípravou až sa postupne prepracujú ku komplikovanejším a zaujímavejším prácam, tanečným prvkom, skladbám, či dramatickým prejavom.

Poslaním SZUŠ je poskytovať odbornú výučbu v rôznych umeleckých odboroch všetkým záujemcom od 5 rokov. Vzdelávanie je zamerané na cieľavedomé rozvíjanie vlastných schopností detí. Vyučovací proces je riadený podľa metodických pokynov Ministerstva školstva SR.

Od šk.roku 2015/2016 fungujeme ako škola s právnu subjektivitou na Ružovej ulici v Žiline.

Pridaj komentár