Klub malých umelcov

Občianske združenie Klub malých umelcov je dobrovoľným občianskym združením, ktorého účelom je združovať záujemcov o výtvarné, hudobné, tanečné a dramatické umenie súťažného aj nesúťažného charakteru. Cieľom združenia je organizovať a podporovať voľnočasovú aktivitu a vzdelávanie detí, mládeže i dospelých v oblastiach umenia, zabezpečovať umelecko-estetickú výchovu.

Peniaze z vyzbieraných daní sa využijú na nákup a šitie kostýmov pre tanečníkov, nákup pomôcok pre výtvarníkov, učebných materiálov pre hudobníkov, organizovanie celoslovenskej tanečnej súťaže Move On ! Dance Cup Žilina, letný tábor,…


 


Časové lehoty (rozhodni.sk):


♦ 30.apríl 2019 – je termín pre zamestnancov, kedy najneskôr treba odovzdať Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane na príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska

♦ 31.marec 2019
– je termín pre fyzické a právnické osoby, ktoré si robia daňové priznanie sami a príslušné údaje vpisujú priamo do daňového priznania, v tomto prípade sa Vyhlásenie a Potvrdenie už nedáva

♦ 15.február 2019 – je termín, dokedy môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa, aby mu vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň a zároveň môže v tomto tlačive v oddieli VII zaškrtnúť políčko, čím požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane

3 % dane (rozhodni.sk):


Ak chce dobrovoľník poukázať nie 2%, ale 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2016 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ.

Tlačivá (rozhodni.sk):


ZAMESTNANEC vypisuje  – Vyhlásenie a Potvrdenie obdrží spravidla od svojho zamestnávateľa na požiadanie, pričom toto tlačivo mu zamestnávateľ komplet vyplní.

FYZICKÁ OSOBA – nepodnikateľ vypĺňa Daňové priznanie fyzických osôb typu A
– podnikateľ vypĺňa Daňové priznanie fyzických osôb typu B

PRÁVNICKÁ OSOBA vypĺňa Daňové priznanie právnických osôbNaše údaje:


IČO:
42346479
PRÁVNA FORMA:
občianske združenie
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV):
KLUB MALÝCH UMELCOV
SÍDLO: Zvolenská 18/35, 010 08 Žilina

http://ozkmu.webnode.sk/

Komentáre sú uzavreté.