Aktivity počas roka

Pravidelnými aktivitami SZUŠ, pobočky Žilina, sú polročné a koncoročné prezentácie žiakov jednotlivých odborov, t.j. vystúpenia žiakov tanečného odboru, výstavy žiakov výtvarného odboru, koncerty žiakov hudobného odboru a predstavenia žiakov literárno-dramatického odboru.

Medzi ďalšie pravidelné akcie pobočky patrí tanečná súťaž Move on! Dance cup Žilina a tiež niekoľkoročná aktívna účasť na Bambiriáde v Žiline. Žiaci sa tiež počas roka zúčastňujú rôznych školských akcií – plesov, akadémií,…ale i súťaží a prehliadok.

Komentáre sú uzavreté.