Dokumenty k štúdiu

Vážení rodičia,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a záujem o prihlásenie Vášho dieťaťa na umelecké vzdelávanie v našej škole.

V prípade vážneho záujmu o štúdium Vášho dieťa v niektorom z odborov (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický) na našej škole Vám ponúkame možnosť vyplniť nižšie uvedenú prihlášku, ktorá bude aktívna k termínu konania prijímacích skúšok v máji, resp. k termínu dodatočných prijímacích skúšok na začiatku septembra.

V prípade, že Vaše dieťa v priebehu školského roka nemôže z akéhokoľvek dôvodu ďalej pokračovať v štúdiu na našej škole, zdvorilo Vás žiadame, oznámte nám túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených tlačív:

Sken vyplneného tlačiva pošlite na: zilina@umeleckaskola.sk alebo vytlačené a vyplnené tlačivo doručte vedeniu školy prostredníctvom pedagóga Vášho dieťaťa. Predídeme tak nesprávnym rozhodnutiam, či nedorozumeniam v súvislosti s neospravedlnenou absenciou Vášho dieťaťa.

Komentáre sú uzavreté.