Prijímacie pohovory 2021/2022

https://drive.google.com/file/d/1oqstqc4dSyQgquvrQieRaihEqAb2N3K_/view?usp=sharing

V sídle SZUŠ na Ružovej 1637, Žilina v dňoch 2.9.2021 od 10.00 do 12.00h a 7.9.2021 od 14.00 do 16.00h.

V EP SZUŠ v ZŠ Limbová 3.9. a 6.9.2021 od 14.00 do 16.00h.

V EP SZUŠ v ZŠ Lichardova 3.9. a 6.9.2021 od 14.00 do 16.00h.

V ZŠ Jarná 3.9. a 6.9.2021 od 14.00 do 16.00h.

V ZŠ V.Javorku 6.9.2021 od 14.00 do 16.00h.

Tešíme sa na všetkých záujemcov o umenie :).

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Prijímacie pohovory 2021/2022

Voľné miesto výtvarníčky

V občianskom združení sa nám uvoľnilo miesto pre lektorku výtvarnej výchovy v 3 materských škôlkach. Ide o miesto vhodné aj pre študentov výtvarného smeru, vhodné ako brigáda v poobednom čase, od 1.9.2021. V prípade záujmu, prosíme kontaktovať p. Novákovú na petra.novakova@pobox.sk

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Voľné miesto výtvarníčky

Voľné miesta od 1.9.2021

 • Učiteľ/ka ZUŠ Miesto výkonu práce: Ružová 1637, Žilina a elok.prac. Limbová 30, Žilina Termín nástupu: 1.9.2021Termín ukončenia výberového konania: 15.8.2021Rozsah úväzku: cca 2-16h týždenne Požiadavky na uchádzača: znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy Vzdelanie: splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy, samostatný/začínajúci učiteľ, hudobný odbor – zamerania hra na flaute, hra na gitare a hra na klavíri, pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, motivačný list, súhlas na spracovanie osobných údajov, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o bezúhonnosti /pri nástupe do zamestnania/ Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, pozitívny vzťah k práci s deťmi, zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností, flexibilita, mzda podľa platových taríf od 40,-eur brutto mesačne (v závislosti od počtu hodín a pracovnoprávneho vzťahu) Kontaktné informácie: Súkromná ZUŠ, Ružová 1637, 01001 Žilina, zilina@umeleckaskola.sk, kontaktná osoba: Petra Nováková, petra.novakova@umeleckaskola.sk, 0915742478
 • Upratovačka
  Miesto výkonu práce: Ružová 1637, Žilina
  Termín nástupu: 1.9.2021Termín ukončenia výberového konania: 15.8.2021Rozsah úväzku: cca 10h týždenne
  Vzdelanie: stredoškolské, dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru (vhodné ako brigáda)
  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, súhlas na spracovanie osobných údajov, výpis z registra trestov, doklad o zdravotnej spôsobilosti
  Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností, flexibilita, mzda od 120,-eur brutto mesačne (v závislosti od počtu hodín)Kontaktné informácie: Súkromná ZUŠ, Ružová 1637, 01001 Žilina, zilina@umeleckaskola.sk, kontaktná osoba: Petra Nováková, petra.novakova@umeleckaskola.sk, 0915742478
Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Voľné miesta od 1.9.2021

Úspech našej speváčky :)

Blahoželáme žiačke Lenke M. a jej pani učiteľke Zuzke za získanie zlatého pásma v kategórii 3B populárny a muzikálový spev súťaže Pinksong 2021 a za krásnu reprezentáciu našej školy aj počas dištančného vzdelávania… 🙂

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Úspech našej speváčky :)

Plagát ku prijímacím pohovorom pre šk. rok 2021/2022

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Plagát ku prijímacím pohovorom pre šk. rok 2021/2022

Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022

Naša základná umelecká škola má sídlo na Ružovej ul.1637 v Žiline, jedno elokované pracovisko na ZŠ Limbová a najnovšie elokované pracovisko aj na ZŠ Lichardova. Výučba jednotlivých odborov prebieha v poobednom čase.

Prijímacie skúšky prebiehajú vzhľadom na aktuálnu situáciu elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky na szusruzova.edupage.org v časti „o škole“ alebo formou mailovej komnikácie cez zilina@umeleckaskola.sk. Všetkých záujemcov budeme následne kontaktovať.

Ponuka pre deti a mládež:

 • Tanečný odbor (TO) – tanečná príprava, kreatívny, klasický, džezový, ľudový tanec, moderný tanec, disko, súčasný tanec, tance národov, moderná gymnastika,…
 • Výtvarný odbor (VO) – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie, ľudové umelecké remeslá vrátane keramiky, výroba rekvizít a kulís,…
 • Literárno-dramatický odbor (LDO) – dramatická a pohybová príprava, prednes, štúdium rolí, práca v skupine, pohybové divadlo,…
 • Hudobný odbor (HO) – zameranie spev, hlasová výchova, hra na keyboarde/klavíri, hra na zobcovej flaute, hra na husliach a na gitare
 • Iné – spolupráca so seniormi a zrakovo postihnutými deťmi, tvorba multiodborových projektov a ich prezentácia, súborová práca, návšteva výstav a predstavení, účasť na workshopoch s profesionálmi, vysvedčenia MŠVVaŠ SR, účasť žiakov na školských, mimoškolských akciách a tiež na súťažiach, spolupráca s OZ Klub malých umelcov, príprava letných sústredení, či táborov, pre deti s výučbou mimo EP Lichardova a EP Limbová vieme pomôcť aj so sprevádzaním Vašich detí do/z umeleckej školy za symbolický príspevok,…
 • Školný poplatok (v závislosti od ročníkov a odborov): 10,90-16,00 eur/mes.

Kontakty:

zilina@umeleckaskola.sk, 0915 742 478

Fb profile: szus.ruzova

szusruzova.edupage.org, zilina.umeleckaskola.sk

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022

Tábory 2021

Predbežné termíny letných táborov (ak sa budú môcť konať):

6.-9.7.2021 denný tábor v SZUŠ Ružová – Zázračný svet keramiky 2.

14.-21.8.2021 pobytový tábor umelecký v hoteli Severka, v Zákopčí.

Bližšie informácie: petra.novakova@umeleckaskola.sk, 0915742478

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy | Komentáre vypnuté na Tábory 2021

Darujte nám 2% z daní

Aj tento rok sa naše občianske združenie Klub malých umelcov uchádza o 2% z Vašich daní. Budeme veľmi radi ak ho podporíte, čím podporíte vzdelávanie a výchovu detí, mládeže i dospelých v oblasti umenia, či už je to tanec, hudba, výtvarné alebo literárno-dramatické umenie. Vopred ďakujeme za Vašu dôveru a ďakujeme všetkým za príspevky. Veľmi si ich vážime. Viac informácií nájdete po kliknutí na baner 2% „Podporte naše aktivity“. Ďakujeme.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Darujte nám 2% z daní

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 5.2.2021

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ z 5.2.2021, je možné obnoviť prezenčne v ZUŠ individuálne vyučovanie v hudobnom odbore, okrem spevu a fláut, v našej škole z organizačných dôvodov najskôr od 9.2.2021. Prosíme rodičov žiakov, ktorých sa to týka, aby sa dohodli so svojimi učiteľmi nástrojov (klavír a gitara). Ostatné zamerania a skupinové odbory fungujú ďalej dištančne, resp. on-line. Ďakujeme za pochopenie.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 5.2.2021

Vianočné prianie

Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, nech je pre Vás nasledujúci rok rokom zdravia, radosti, spokojnosti a osobných naplnení.

Kategórie: Oznamy | Komentáre vypnuté na Vianočné prianie