Pohovory pre šk. rok 2019/2020

Pohovory pre šk. rok 2019/2020: v sídle školy na Ružovej 1637 2.9. a 6.9.2019 14.00-16.00h, v ZŠ Limbová a ZŠ Lichardova vo vestibuloch 3.9. a 4.9.2019 14.00-16.30h, v ZŠ Jarná vo vestibule I.stupňa 4.9. a 5.9.2019 14.00-16.30h, v ZŠ V. Javorku pred družinou 5.9.2019 14.00-16.30h. Do odborov tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatický. Príďte medzi nás, budeme sa tešiť!

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.