Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022

Naša základná umelecká škola má sídlo na Ružovej ul.1637 v Žiline, jedno elokované pracovisko na ZŠ Limbová a najnovšie elokované pracovisko aj na ZŠ Lichardova. Výučba jednotlivých odborov prebieha v poobednom čase.

Prijímacie skúšky prebiehajú vzhľadom na aktuálnu situáciu elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky na szusruzova.edupage.org v časti „o škole“ alebo formou mailovej komnikácie cez zilina@umeleckaskola.sk. Všetkých záujemcov budeme následne kontaktovať.

Ponuka pre deti a mládež:

  • Tanečný odbor (TO) – tanečná príprava, kreatívny, klasický, džezový, ľudový tanec, moderný tanec, disko, súčasný tanec, tance národov, moderná gymnastika,…
  • Výtvarný odbor (VO) – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie, ľudové umelecké remeslá vrátane keramiky, výroba rekvizít a kulís,…
  • Literárno-dramatický odbor (LDO) – dramatická a pohybová príprava, prednes, štúdium rolí, práca v skupine, pohybové divadlo,…
  • Hudobný odbor (HO) – zameranie spev, hlasová výchova, hra na keyboarde/klavíri, hra na zobcovej flaute, hra na husliach a na gitare
  • Iné – spolupráca so seniormi a zrakovo postihnutými deťmi, tvorba multiodborových projektov a ich prezentácia, súborová práca, návšteva výstav a predstavení, účasť na workshopoch s profesionálmi, vysvedčenia MŠVVaŠ SR, účasť žiakov na školských, mimoškolských akciách a tiež na súťažiach, spolupráca s OZ Klub malých umelcov, príprava letných sústredení, či táborov, pre deti s výučbou mimo EP Lichardova a EP Limbová vieme pomôcť aj so sprevádzaním Vašich detí do/z umeleckej školy za symbolický príspevok,…
  • Školný poplatok (v závislosti od ročníkov a odborov): 10,90-16,00 eur/mes.

Kontakty:

zilina@umeleckaskola.sk, 0915 742 478

Fb profile: szus.ruzova

szusruzova.edupage.org, zilina.umeleckaskola.sk

Kategórie: Oznamy. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.