Umenie v tanci

Naša škola mala možnosť zúčastniť sa výnimočnej celoštátnej prehliadky scénického tanca 10.-12.5.2019 v Žiline, ktorá mala oživiť rozvoj scénického tanca na Slovensku, ktorý sa postupne dostal do úzadia pod vplyvom komerčných trendov… Organizátor s lektorským zborom chceli podporiť kreatívnu a tvorivú prácu pedagógov a ich žiakov, postupne zvyšovať umeleckú hodnotu, nachádzať nové metódy práce s deťmi a mládežou s dôrazom na všetky umelecké aspekty. Samotnú prehliadku dopĺňal sprievodný program s tanečnými a výtvarnými workshopmi. Od lektorského zboru – Mgr. Jiřího Lössla, Doc. Marty Polákovej, ArtD, prof. Mgr. art. Iriny Čiernikovej, ArtD, Mgr. art. Judity Hansman a doc. Mgr. Daniela Mateja, ArtD – sme dostali cenné rady, postrehy, nápady ako posunúť naše choreografie i samotnú prácu s deťmi, aby boli kvalitné, hodnotné a prispievali k rozvoju umeleckého vyjadrovania. Ďakujeme za všetko!

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy, Tanečný odbor. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.