Opakované voľby

VÝZVA K OPAKOVANÝM VOĽBÁM

zástupcov rodičov do Rady školy

 

Riaditeľka SZUŠ Ružová 1637, Žilina v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ako aj na základe výsledkov volieb zo dňa 19.10.2015, ktoré nie sú platné pre nízky počet zúčastnených voličov,

vyzýva rodičov žiakov SZUŠ Ružová 1637 v Žiline

k opakovaným voľbám zástupcov rodičov do Rady školy,

ktoré sa uskutočnia dňa 27.10.2015  od 15.00 do 18.00h v mieste sídla školy.

Kategórie: Aktivity počas roka, Nezaradené, Oznamy. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.