Výsledky volieb zástupcov do Rady školy

Podľa volebného poriadku pre voľby zástupcov do Rady školy SZUŠ Ružová 1637 v Žiline volebná komisia opakovaných volieb zástupcov rodičov do Rady školy oznamuje výsledky volieb. Opakované voľby zástupcov rodičov dňa 27.10.2015 boli platné a do Rady školy boli zvolené pani Martina Gabajová (17 platných hlasov) a pani Andrea Čorejová (14 platných hlasov).

Zloženie Rady školy SZUŠ Ružová 1637 v Žiline je teda nasledovné:

1. za pedagogických pracovníkov – Mgr. art. Renáta Obertová

2. za nepedagogických pracovníkov – Ing. Klára Treščáková

3. za rodičov – pani Martina Gabajová

4. za rodičov – pani Andrea Čorejová

5. za zriaďovateľa – Andrea Leščáková

Kategórie: Aktivity počas roka, Nezaradené, Oznamy. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.