Informácie k prijímacím pohovorom pre šk. rok 2020/21

Súkromná základná umelecká škola, Ružová 1637, Žilina s EP na ZŠ Limbová

  PODPORTE VÝNIMOČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA!  

Naša základná umelecká škola má sídlo na Ružovej ul.1637 v Žiline a jedno elokované pracovisko na ZŠ Limbová. Výučba jednotlivých odborov prebieha v poobednom čase.

POHOVORY  pre šk. rok 2020/2021:

Prebehnú vzhľadom na aktuálnu situáciu najneskôr do 2 týždňov od odvolania prerušenia vyučovania. Na ZŠ Limbová bude špeciálne kolo pohovorov o termíne ktorého budeme informovať prostredníctvom plagátov, infoletákov, nástenky SZUŠ vo vestibule ZŠ Limbová.

Informácie budú zverejnené aj na webstránkach SZUŠ: zilina.umeleckaskola.sk, szusruzova.edupage.org, ako aj na Fb profile: szus.ruzova

Ďalšie informácie poskytneme aj na: zilina@umeleckaskola.sk, 0915 742 478

Ponuka pre deti, mládež i dospelých:

  • Tanečný odbor (TO) – tanečná príprava, kreatívny, klasický, džezový, ľudový tanec, moderný tanec, disko, súčasný tanec, tance národov, moderná gymnastika,…
  • Výtvarný odbor (VO) – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie, ľudové umelecké remeslá vrátane keramiky, výroba rekvizít a kulís,…
  • Literárno-dramatický odbor (LDO) – dramatická a pohybová príprava, prednes, štúdium rolí, práca v skupine, pohybové divadlo,…
  • Hudobný odbor (HO) – zameranie spev, hlasová výchova, hra na keyboarde/klavíri, hra na zobcovej flaute, hra na husliach a na gitare
  • Iné – spolupráca so seniormi a zrakovo postihnutými deťmi, tvorba multiodborových projektov a ich prezentácia, súborová práca, návšteva výstav a predstavení, účasť na workshopoch s profesionálmi, vysvedčenia MŠ SR, účasť žiakov na školských, mimoškolských akciách a tiež na súťažiach, pre deti s výučbou mimo EP Limbová vieme pomôcť aj so sprevádzaním Vašich detí do/z umeleckej školy za symbolický príspevok,… Školný poplatok (v závislosti od ročníkov a odborov): 10,90-16,00 eur/mes.
Kategórie: Oznamy. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.