Interná súťaž Tvoríme spolu ďalej! :)

Interná súťaž pre žiakov SZUŠ Ružová 1637 v Žiline a pre členov OZ Klub malých umelcov

Tvoríme spolu ďalej! 🙂

Usporiadateľ: SZUŠ Ružová 1637 v Žiline v spolupráci s OZ Klub malých umelcov

Termín: 30.3.2020-20.4.2020, uzávierka 20.4.2020

Charakter súťaže: súťaž žiakov jednotlivých odborov SZUŠ Ružová 1637 a členov jednotlivých klubov OZ Klub malých umelcov

Poslanie súťaže: motivovať žiakov k tvorivosti a ku kreativite počas obdobia prerušeného vyučovania z dôvodu šírenia koronavírusu

Forma súťaženia: deti  v spolupráci s rodičmi, či staršími súrodencami alebo kamarátmi natočia krátke video podľa zadania jednotlivých odborov, klubov a pošlú ho na KONTAKTY: zilina@umeleckaskola.sk alebo cez WhatsApp 0949701400, pre deti výtvarného odboru, či klubu platí, že vyhotovia fotografiu svojho diela a tú pošlú na zilina@umeleckaskola.sk alebo obratom mailom od výtvarníčky Katky.

Zadanie pre žiakov literárno-dramatického odboru: Predstav sám seba vo vybranej postave (literárnej, filmovej, vymyslenej,…) vrátane kostýmu a samotného predvedenia. Neboj sa ukázať svoj vlastný humor, každý z nich má pre teba veľký zmysel. Pošli video na vyššie uvedené kontakty. Poradkyňou je Mirka, v prípade potreby kontaktovať ju, napíšte na zilina@umeleckaskola.sk a bude vám poskytnutý kontakt na ňu. Kategórie: mladší žiaci – žiaci 1.časti I. stupňa základného štúdia, starší žiaci – žiaci 2.časti I. stupňa základného štúdia.

Zadanie pre žiakov tanečného odboru a klubu:

-pre najmenších (deti MŠ): Zatancuj si ako zajačik :).

-pre starších (pre jednotlivé ročníky): Vytvor z koláže pohybov na fotkách a priloženej hudby svoju vlastnú variáciu, zostavu. Každý ročník dostane koláž fotiek pohybov, hudbu a krátku inštruktáž mailom najneskôr 30.3.2020. Ak niekto mail nedostane, prosím, ohláste sa nám. Variáciu, či zostavu natoč a video pošli na vyššie uvedené kontakty. Poradkyne: pre prípravnú a 1.časť štúdia (do 4.ročníka) Renátka na 0949701400, pre 2.časť a II. stupeň štúdia (od 5.ročníka vyššie) Petra na zilina@umeleckaskola.sk. Kategórie: každý ročník bude vyhodnotený samostatne.

Zadanie pre žiakov výtvarného odboru a klubu: Témou sú Veľkonočné kraslice. Technika: voľná, bližšie inštrukcie dostanete mailom do 30.3.2020. Priprav k nadchádzajúcim veľkonočným sviatkom kraslicu alebo viacero kraslíc podľa svojej fantázie a vkusu. Kraslicu/-e odfotografuj a pošli mailom p. uč. Katke, alebo na zilina@umeleckaskola.sk, poradkyňa Katka Vám na svojom maily zodpovie prípadné otázky. Kategórie: najmladší žiaci – žiaci prípravného štúdia (deti MŠ), mladší žiaci – žiaci 1.časti I. stupňa základného štúdia (1.-4.ročník), starší žiaci – žiaci 2.časti I. stupňa základného štúdia (žiaci od 5.ročníka vyššie).  Okrem našej poroty v tomto prípade bude mať možnosť cez Fb szus.ruzova hlasovať aj verejnosť a prostredníctvom „lajkov“. 🙂

Zadanie pre žiakov hudobného odboru a klubu:  Zaspievaj, či zahraj nám pre radosť na tému Jar prichádza… Pomôžu ti noty, ktoré Vám pošlú Vaši učitelia, ale môžeš si aj vybrať sám ľudovú, či umelú pieseň alebo skladbu. Natoč video ako ju hráš, či spievaš a pošli ho na vyššie uvedené kontakty. Fantázii sa medze nekladú. Kategórie budú rozdelené podľa zameraní na jednotlivé nástroje a spev na najmladší žiaci – žiaci prípravného štúdia (deti MŠ), mladší žiaci – žiaci 1.časti I. stupňa základného štúdia (1.-4.ročník), starší žiaci – žiaci 2.časti I. stupňa základného štúdia (žiaci od 5.ročníka vyššie). Poradkyňou bude Dominika, v prípade potreby ju kontaktovať, napíšte na zilina@umeleckaskola.sk a bude vám poskytnutý kontakt na ňu.

Podmienky súťaže:

  • Do súťaže sa môžu prihlásiť len aktuálni žiaci SZUŠ Ružová 1637, Žilina a aktuálni členovia OZ Klub malých umelcov,
  • Každý do súťaže môže poslať len 1 video/fotografiu súťažnej práce, výnimku tvoria viacodboroví žiaci SZUŠ a členovia OZ, ktorí navštevujú viac odborov, či klubov,
  • Zaslaním súťažnej práce zároveň dávate súhlas k jej zverejneniu, pričom výtvarné diela budú zverejňované všetky na Fb szus.ruzova, aby bolo možné za ne aj hlasovať (špeciálna cena). V prípade ostatných odborov videá zverejňované nebudú, len v prípade víťazných a aj to len po súhlase autora.
  • V prípade výtvarného odboru a klubu bude špeciálna cena venovaná kraslici/-iam s najväčším počtom lajkov v koláži kraslíc zverejnenej na FB szus.ruzova,
  • Porotu tvoria v jednotlivých odboroch pedagógovia SZUŠ Ružová 1637 v kombinácii s lektorom OZ Klub malých umelcov, príp. aj v kombinácii s učiteľom iného odboru.

Vyhodnotenie súťaže: v termíne od 21.4. do 24.4.2020, zverejnenie do 26.4.2020 na Fb szus.ruzova a webstránkach SZUŠ (zilina.umeleckaskola.sk, szusruzova.edupage.org), odovzdanie odmien prebehne po skončení prerušenia vyučovania.

Tešíme sa na Vaše videá a fotografie, deti :).

Kategórie: Aktivity počas roka, Oznamy. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.