Úspech našej speváčky :)

Blahoželáme žiačke Lenke M. a jej pani učiteľke Zuzke za získanie zlatého pásma v kategórii 3B populárny a muzikálový spev súťaže Pinksong 2021 a za krásnu reprezentáciu našej školy aj počas dištančného vzdelávania… 🙂

Kategórie: Oznamy. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.