Voľné miesta od 1.9.2021

 • Učiteľ/ka ZUŠ Miesto výkonu práce: Ružová 1637, Žilina a elok.prac. Limbová 30, Žilina Termín nástupu: 1.9.2021Termín ukončenia výberového konania: 15.8.2021Rozsah úväzku: cca 2-16h týždenne Požiadavky na uchádzača: znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy Vzdelanie: splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy, samostatný/začínajúci učiteľ, hudobný odbor – zamerania hra na flaute, hra na gitare a hra na klavíri, pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, motivačný list, súhlas na spracovanie osobných údajov, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o bezúhonnosti /pri nástupe do zamestnania/ Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, pozitívny vzťah k práci s deťmi, zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností, flexibilita, mzda podľa platových taríf od 40,-eur brutto mesačne (v závislosti od počtu hodín a pracovnoprávneho vzťahu) Kontaktné informácie: Súkromná ZUŠ, Ružová 1637, 01001 Žilina, zilina@umeleckaskola.sk, kontaktná osoba: Petra Nováková, petra.novakova@umeleckaskola.sk, 0915742478
 • Upratovačka
  Miesto výkonu práce: Ružová 1637, Žilina
  Termín nástupu: 1.9.2021Termín ukončenia výberového konania: 15.8.2021Rozsah úväzku: cca 10h týždenne
  Vzdelanie: stredoškolské, dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru (vhodné ako brigáda)
  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, súhlas na spracovanie osobných údajov, výpis z registra trestov, doklad o zdravotnej spôsobilosti
  Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností, flexibilita, mzda od 120,-eur brutto mesačne (v závislosti od počtu hodín)Kontaktné informácie: Súkromná ZUŠ, Ružová 1637, 01001 Žilina, zilina@umeleckaskola.sk, kontaktná osoba: Petra Nováková, petra.novakova@umeleckaskola.sk, 0915742478
Kategórie: Oznamy. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.